Ochrana osobných údajov
GDPR

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je www.esenciaduse.com

Prevádzkovateľom je:

Simona Sninčáková- Esencia Duše

Ul. 26. Nov. 1509/1

066 01 Humenné

Slovenská Republika

IČO: 54932459

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu

obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a

zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho

mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre

vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri

pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok alebo

do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá,

obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako,

akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory

cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s

vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom,

ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Vaše údaje môžu byť poskytnuté naším zmluvným partnerom z

administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov. (Napríklad z

dôvodu spracovania a archivácie účtovných dokladov.)

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne

potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a

evidenciu daňových dokladov.

Vaše osobné údaje (e-mail, poprípade meno), dátum narodenia, email a čo

vypĺňate vo formulári využívame za účelom spracovania objednávky.

Fotografická dokumentácia, referencie

Len na základe Vášho súhlasu môžeme použiť Vaše fotografie, videá alebo

písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než Váš udelený

súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich

kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacích lehôt,

pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych

prípadoch neuviedli inak.

AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Spracúvame len také osobné údaje, aby sme vám poskytli zrealizovanie vami

objednanej služby.

Pri kontaktnom formulári na www.esenciaduse.com sa jedná o údaje a

použitie:

1. Súhlasím so spracúvaním osobných údajov

Týmto súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu

meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa a telefónne číslo podľa

zákona č.18 /2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto

údajov, spoločnosťou Simona Sninčáková – Iniciácia ženskosti. Tento

súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Jeho odvolanie nemá vplyv na

zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

2. Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Týmto súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno,

priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo podľa zákona o

ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)

spoločnosťou Simona Sninčáková – Iniciácia ženskosti za účelom

marketingových účelov na sociálnych sieťach a mimo nich. Tento súhlas je

možné kedykoľvek odvolať. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť

spracúvania pred jeho odvolaním.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Môžete požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov,

ktoré o

vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných

dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre a správy návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom

automatizovanej služby na detekciu spamu.

Vaše údaje môžu byť poskytnuté naším zmluvným partnerom z

administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov. (Napríklad z

dôvodu spracovania a archivácie účtovných dokladov.) Vaše údaje nebudú

poskytnuté žiadným tretím stranám, krajinám, alebo organizáciám.