Esencia Mayov

ČAS POCHÁDZA Z MYSLE. ČAS JE EVOLÚCIOU VEDOMIA. ČAS JE UNIVERZÁLNY FAKTOR SYNCHRONIZÁCIE. ČAS JE UMENIE !

Synchronicita je vesmírna norma. Váš Galaktický podpis je vašim prístupovým kódom do vyšších dimenzií, je bránou, portálom na odkrytie rôznych aspektov nášho bytia a otvára nové vzorce energií. Synchrónne kódy sú matematickou gramatikou telepatie. Keď si uvedomíme tok synchronicít, potom môžeme začať vidieť vzájomné prepojené vzorce v našich životoch a prírode. U každého listu či kvetu začneme me vnímať matematiku a posvätnú geometriu.

Život nám dáva zrazu nový význam, naša telepatia sa zvyšuje. Príroda si oblečie nové farby. Nič už nie je obyčajné. Príroda je precízne dokonalá, elegantná a matematická. Všetko je kódované a súčasťou väčšieho vesmírneho plánu. Rovnako ako je vzduch atmosférou tela, tak čas je atmosférou mysle. Ak čas v ktorom žijeme, pozostáva z nepravidelných mesiacov a dní regulovaných mechanizovanými minútami a hodinami, tak potom je to to, čo sa stáva z našej mysle: mechanizovaná nepravidelnosť. Keďže všetko vychádza z mysle, niet divu, že prostredie, v ktorom denne žijeme, sa stáva viac znečisteným, a teda najväčšou sťažnosťou je: ,,Ja proste nemám dosť času"!

,,Kto vlastní Tvoj čas, vlastní tvoju myseľ. Vlastni svoj čas a spoznáš svoju myseľ."

- Jose Arguelles -

Každý deň sa rodí niečo nové. Ste kreatívny, dynamický, výbušný zázrak a každý deň sa budete meniť. Nové časti vášho bytia sa budú objavovať každý deň a každá nová skúsenosť vám ukáže novú tvár. Je to všetko v krásnom, neustále sa meniacom vzore, a to je na tom zázrak! Ak sa prestanete snažiť zmraziť vzory do dokonalej podoby, môžete si užívať pohyb dielov.

Ako sa planéta pohybuje smerom k Celistvosti, každý z nás má rovnakú príležitosť.Je to magický čas a bolo múdre vybrať si tento čas, aby ste tu boli.

          GALAKTICKÝ PODPIS

Rozbor osobného Mayského kríža:
Aký je váš tón v spoločnom príbehu ľudstva? Aká je kreatívna sila, činnosť a funkcia vášho tónu ? Z akej Mayskej Rodiny pochádzate a čo je vašim účelom?Aká energia vás vedie a kto sú vaši Sprievodcovia/Radcovia, vaše Vyššie ja?Čo je vašou prirodzenou schopnosťou a výzvou ktorá sa postupne mení na dar alebo zameranie ? Aké je vaše podvedomé ja, skrytý pomocník, neočakávala sila ? Čo je vašou akciou, esenciou, silou/mocou?

Pri tomto rozbore získate - pdf Galaktický rozbor , pdf vysvetlenie a mp3 nahrávku s doplňujúcimi údajmi k rozboru . 

Energetická výmena je 50 Eur